Homepage- Marco van den Boogaard – jongerenwerker voor kerken

Jongerenwerker voor kerken

Welkom op mijn website waarop ik u een kijkje laat nemen in mijn werk als jongerenwerker in Almere en Dordrecht.

Wat ik doe

Wat ik doe

Ik ben een aantal dagen in de week werkzaam voor Christelijke gemeente ‘De Wegwijzer’ in Almere. Daarnaast werk ik één dag per week voor de gemeente waar ik ben opgegroeid: Hervormde Vereniging ‘Calvijn’ in Dordrecht.

Als jongerenwerker ben ik verantwoordelijk voor onderwijs- en ontmoetingsmomenten voor jongeren van binnen en buiten de kerk. Het is mijn passie om jongeren door dit jongerenwerk dichter bij God en elkaar te brengen.

Wekelijks heb ik ontmoetingsmomenten met jongeren. Soms is dat in groepsverband, soms in individueel contact. Daarnaast is het aansturen van groepsleiders een belangrijk onderdeel van mijn werk.

Al deze investeringen in jongeren doe ik vanuit het vertrouwen dat God het gebruikt om de harten van de jongeren voor Zich te winnen. Het is mijn gebed dat deze jongeren (steeds weer) ontdekken hoe rijk en onmisbaar het is om Jezus als Koning van hun leven te hebben.

Wie ik ben

Wie ik ben

Ik ben Marco van den Boogaard, 24 jaar; geboren en opgegroeid in Dordrecht. In 2013 ben ik betrokken geraakt met het jongerenwerk bij de gemeente De Wegwijzer in Almere. Daarnaast heb ik de afgelopen jaren onderwijservaring op middelbaren scholen opgedaan.

Vanaf januari 2017 ben ik actief als vaste jongerenwerker voor De Wegwijzer. Parallel hieraan mag ik me ook een dag in de week inzetten voor het jongerenwerk in de gemeente waarin ik ben opgegroeid: Hervormde Vereniging Calvijn in Dordrecht. Het is prachtig om het jongerenwerk te dienen. Mijn motivatie is de opbouw van Gods Koninkrijk binnen de kerken.

Hoe steunen?

Hoe steunen?

 

  • Gebed voor het jongerenwerk

 

  • Helpen in het jongerenwerk (zie ‘vacatures’)

 

  • Financiële steun.

Financiële bijdragen om het werk te steunen kunnen worden over gemaakt op rekeningnummer NL14RABO0136983979 t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard o.v.v. ‘Jongerenwerk Almere’.